ទំនាក់ទំនង

មេត្រូគ្រុបខេមបូឌាខមផេនី

អាស័យដ្ធានៈ ផ្ទះលេខ ១៧៧៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ គិឡូមែត្រលេខ ៣ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខ័ណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ០២៣ ​៤២៨ ​៨២២ / ៤២៨ ៦៨៥

អ៊ីម៉ែលៈ​ info@cambodiametro.com / sales@cambodiametro.com 

វ៉ែបសាយៈ www.cambodiametro.com

Facebook: https://www.facebook.com/catcambodia/