ការផ្ដល់ជូនពិសេស

ទិញអេស្កា CAT 320D2 GC​ ឥឡូវនេះនិងទទួលបានការផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេស

១. ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃ

២. ការបញ្ចុះតំលៃលើគ្រឿងបន្លាស់

៣. ការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ

៤.​ ដឹកជញ្ចូនដល់ការដ្ធាន

៥. ដំណើរទស្សនះកិច្ចរោងចក្រCAT (២គ្រឿងឡើងទៅ)

៦. វត្ថុអនុស្សាវរីជាច្រើនទៀត